Giới thiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI NIAGARA COLLEGE

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC  QUỐC TẾ NAM VIỆT VÀ NIAGARA COLLEGE TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CANADA

 

KINH DOANH

Bachelor of Business Administration – Human Resources (Co-op)

4 năm

S

Bachelor of Applied Business – International Commerce and Global

Development (Co-op)

4 năm

S

Business Administration – Accounting (Co-op)

3 năm

J/S

Business Administration – Accounting (Academic)

3 năm

J/S

Business Administration – Human Resources (Co-op)Business Administration – International Business

3 năm

J/S

Business Administration – International Business

3 năm

J/S

Business Administration – Marketing (Co-op)

3 năm

J/S

Business Administration – Operations Management (Co-op)

3 năm

J/S

Business – General

2 năm

J/M/S

Business – International Business

2 năm

J/S

Business – Sales and Marketing

2 năm

J/S

Law Clerk (Co-op)

2 năm

S

Office Administration – Executive (Co-op)

2 năm

J

Office Administration – General

1 năm

S

Office Administration – Health Sciences

2 năm

S

Sport Management

3 năm

S

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

Civil Engineering Technician

2 năm

S

Construction Engineering Technology

3 năm

S

Carpentry and Renovation Techniques

1 năm

S

Electrical Techniques

1 năm

JM//S

Electrical Engineering Technician

2 năm

J/S

Electrical Engineering Technology (Co-op)

3 năm

J/S

Electronics Engineering Technician

2 năm

J/S

Electronics Engineering Technology (Co-op)

3 năm

J/S

Mechanical Engineering Technician

2 năm

J/S

Mechanical Engineering Technology (Co-op)

3 năm

J/S

Motive Power Technician – Automotive (Co-op)

2 năm

J/S

Motive Power Techniques – Automotive

1 năm

J/S

Office Administration – Executive (Co-op)

2 năm

S

Photonics (Laser) Engineering Technician

3 năm

S

Photonics (Laser) Engineering Technology

2 năm

J/S

Welding Technician

2 năm

J/S

Welding Techniques

1 năm

J/S

 

KINH DOANH MÔI TRƯỜNG, NGHỀ LÀM VƯỜN VÀ NÔNG NGHIỆP

Environmental Technician – Field and Laboratory (Co-op)

2 năm

S

Greenhouse Technician (Academic)

2 năm

J

Greenhouse Technician (Co-op)

2 năm

S

Horticulture Technician (Academic)

2 năm

J

Horticulture Technician (Co-op)

2 năm

S

Landscape Horticulture Techniques

1 năm

J/S

Landscape Technician (Academic)

2 năm

J

Landscape Technician (Co-op)

2 năm

S

Renewable Energies Technician

2 năm

S

Renovation Technician – Construction (Co-op)

2 năm

S

 

 

KHÁCH SẠN & DU LỊCH, ẨM THỰC, RƯỢU VÀ BIA

Bachelor of Business Administration – Hospitality (Co-op)

4 năm

S

Baking and Pastry Arts

1 năm

S

Brewmaster & Brewery Operations Management*

2 năm

J/M/S

Business Administration – Professional Golf Management (Co-op)

3 năm

S

Culinary Innovation and Food Technology (Co-op)

3 năm

S

Culinary Management (Co-op)3

2 năm

J/S

Culinary Skills

1 năm

J/S

Hairstyling

2 năm

J/S

Hospitality – Hotel and Restaurant Operations (Co-op)

2 năm

J/S

Tourism Management – Business Development (Co-op)

2 năm

S

Winery and Viticulture Technician*

2 năm

S

 

sơn

 

NGHỆ THUẬT TỰ DO & KHOA HỌC, NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE VÀ CỘNG ĐỒNG

Community and Justice Services (Correctional Worker)

2 năm

S

Dental Assisting - Levels I and II

1 năm

S

Dental Office Administration

1 năm

S

Giáo Dục Mầm Non

2 năm

J/S

Educational Assistant – Special Needs Support

2 năm

J/S

Fitness and Health Promotion

2 năm

S

General Arts and Science – College Exploration

1 năm/2 năm

J/S

Pre-Health Sciences (College)

1 năm

S

Pre-Health Sciences (University)

1 năm

S

General Arts and Science – Pre-Media & Design

1 năm

S

General Arts and Science – University Degree Transfer

2 năm

S

Personal Support Worker

1 năm

J/M/S

Police Foundations

2 năm

J/S

Pre-Community Services

1 năm

J/S

Pre-Technology

1 năm

S

Protection, Security and Investigation – Private Security

2 năm

J/S

Protection, Security and Investigation – Customers Border Services

2 năm

J/S

Recreation and Leisure Services

2 năm

S

Recreation Therapy

2 năm

S

 

 

 

 

TRUYỀN THÔNG, MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Acting for Film and Television*

2 năm

S

Art and Design Foundation

1 năm

S

Broadcasting – Radio, Television and Film*

3 năm

J/S

Computer Engineering Technician

2 năm

J/S

Computer Programmer

2 năm

J/S

Computer Programmer Analyst (Co-op)

3 năm

J/S

Computer Systems Technician – Network and Cloud Technologies

2 năm

S

Digital Photography

2 năm

S

Graphic Design

3 năm

S

Journalism

3 năm

J/S

New Media Web Design

3 năm

J/S

 

J Chương trình Tháng 1 bắt đầu 

M Chương trình Tháng 5 bắt đầu 

S C  hương trình Tháng 9 bắt đầu

PHƯƠNG ÁN THI NĂM 2017 SẼ ÁP DỤNG ĐẾN NĂM 2019

PHƯƠNG ÁN THI NĂM 2017 SẼ ÁP DỤNG ĐẾN NĂM 2019

PHƯƠNG ÁN THI NĂM 2017 SẼ ÁP DỤNG ĐẾN NĂM 2019
BỘ GD&ĐT CHỐT PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA 2017 - MỚI NHẤT

BỘ GD&ĐT CHỐT PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA 2017 - MỚI NHẤT

BỘ GD&ĐT CHỐT PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA 2017 - MỚI NHẤT
NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017

Năm 2019 sẽ thi toàn bộ chương trình THPT Mục đích của kỳ thi vẫn nhằm lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng..
NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ LỢI CHO HỌC SINH TẠI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ LỢI CHO HỌC SINH TẠI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ LỢI CHO HỌC SINH TẠI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017
PHƯƠNG ÁN THI NĂM 2017 SẼ ÁP DỤNG ĐẾN NĂM 2019

PHƯƠNG ÁN THI NĂM 2017 SẼ ÁP DỤNG ĐẾN NĂM 2019

PHƯƠNG ÁN THI NĂM 2017 SẼ ÁP DỤNG ĐẾN NĂM 2019
BỘ GD&ĐT CHỐT PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA 2017 - MỚI NHẤT

BỘ GD&ĐT CHỐT PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA 2017 - MỚI NHẤT

BỘ GD&ĐT CHỐT PHƯƠNG ÁN THI THPT QUỐC GIA 2017 - MỚI NHẤT
NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017

Năm 2019 sẽ thi toàn bộ chương trình THPT Mục đích của kỳ thi vẫn nhằm lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng..
NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ LỢI CHO HỌC SINH TẠI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ LỢI CHO HỌC SINH TẠI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ LỢI CHO HỌC SINH TẠI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017
Video clip
Cảm nhận phụ huynh